Podotherapie wordt over het algemeen vergoed vanuit de aanvullende pakketten van de ziektekostenverzekeringen. Hoeveel er precies vergoed wordt, is afhankelijk van je verzekeraar en het gekozen aanvullende pakket. Het kan zijn dat je een percentage vergoed krijgt of een bepaald bedrag per jaar.

Wil je meer weten over de vergoedingen? Via onderstaande link kun je het vergoedingenoverzicht van dit jaar raadplegen.

Dit vergoedingenoverzicht is samengesteld door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Om in aanmerking te komen voor vergoeding moet de podotherapeut aangesloten zijn bij de NVvP. Podotherapie Restiau is aangesloten bij deze vereniging.

VERGOEDINGENOVERZICHT PODOTHERAPIE 2024


Diabetes voetzorg

Als door de huisarts of een andere medische specialist diabetes mellitus is vastgesteld. En uit jaarlijkse screening bij de huisarts blijkt dat je meer risico hebt op het krijgen van wonden aan de voeten; dan kun je op verwijzing een afspraak maken met een podotherapeut.

Medisch noodzakelijke voetzorg voor mensen met diabetes mellitus wordt vergoed uit de basisverzekering wanneer:

  • er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden;
  • er door een podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld.

Overige (verzorgende) voetzorg waartoe jezelf niet in staat bent, valt niet onder medisch noodzakelijke zorg. De podotherapeut kan een pedicure inschakelen om behandelingen uit te voeren. De pedicure declareert dan bij de podotherapeut. Voor de ontvangen DM-voetzorg door de podotherapeut en de medisch noodzakelijke zorg die verleend is door de pedicure ontvang je nooit een factuur. Het eigen risico is ook niet van toepassing op deze voetzorg.