Algemene voorwaarden Podotherapie Restiau B.V.

Om de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door één van onze podotherapeuten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om Podotherapie Restiau te vergoeden voor haar geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Betaling
U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie over vergoedingen van zorgverzekeringen, omdat wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij altijd proberen hierin zo accuraat mogelijk te zijn. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering.

Voor het versturen en innen van onze rekeningen werken wij samen met Infomedics. Als uw zorgverzekeraar slechts een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics.

Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op de rekening van Infomedics? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening van Infomedics? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 18 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger.

Annulering
Gemaakte afspraken (mondeling, telefonisch, via Whatsapp of per mail) kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.
Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.
De patiënt is verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen en/of ortheses is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de productie van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering worden de gemaakte kosten daarvoor in rekening gebracht bij de patiënt.
Omdat Podotherapie Restiau er naar streeft wachttijden zo kort mogelijk te houden betekent te laat komen – zeker in drukke tijden – gewoon een nieuwe afspraak maken. Als ons werkschema het toe laat, proberen wij u alsnog te helpen.

Klachtenregeling
Klachten bespreekt u allereerst met de behandelende podotherapeut. Hij/zij zal naar de beste oplossing zoeken. Als er geen oplossing gevonden kan worden, kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.

Garantie
Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. De zolen en ortheses zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen en/of ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.